Posts Tagged ‘כללי’

הקדמה, ובה יסופר מה קורה כאן בעצם

אפריל 1, 2010

כבר זמן מה יש לי רצון לכתוב על פיסיקה ועל מדע בצורה שתכריח אותי להבין בדיוק מה אני אומר, ובה בעת תהיה ברורה לקהל קצת רחב יותר מכמה אנשים שעוסקים בתחום. הבלוג הזה, בתקווה, יאפשר לי לעשות את זה. מכיוון שאם סתם אכתוב על פיסיקה אני אתפזר לכל מני כיוונים שאינם בהכרח קשורים, החלטתי מראש שהבלוג הזה ישתדל להתמקד בנושא אחד, והוא רנורמליזציה (renormalization). היו מספר סיבות שהובילו אותי לבחירה בנושא זה. הראשונה והחשובה ביותר היא שמדובר בנושא שמרתק אותי: טכניקת הרנורמליזציה משמשת בתחומים רבים בפיסיקה, והשימושים המגוונים שלה בכל תחום מאפשרים תגליות רבות-ערך. היא מופיעה בתחום המצב המעובה (שהוא תחום המחקר שלי), בפיסיקה של אנרגיות גבוהות, בפיסיקה קלאסית של מעברי פאזה ועוד.

סיבה שניה היתה שמבחינתי, לכל הפחות, יש עוד מסתורין רב בטכניקה הזו והבלוג הזה אולי יאפשר לי להבין טוב יותר ולעומק מה בדיוק קורה ברנורמליזציה. כך, לא רק קוראי ילמדו, אלא גם אני. סיבה שלישית ואחרונה היא שמדובר בנושא ארוך ומורכב, והוא יאפשר לי לכתוב סדרה ארוכה של פוסטים לפני שאמצה אותו. השאלה היא האם אני אתעייף לפני שהנושא ימצה את עצמו או לא.

אבל מעבר לנושא הרנורמליזציה, בו אני אשתדל להתמקד ככל האפשר, סביר להניח שאני אחרוג לנושאים אחרים שמעניינים אותי בפיסיקה ובמדע בכלל. דברים אחרים — כגון פוליטיקה, תרבות ועוד — כנראה לא יהיו כאן. והסיבה תתברר בפסקה החותמת.

שם הבלוג, "בחזרה לנורמליות", הוא דו-משמעי מבחינתי — משמעות אחת היא פשוט התחכמות מילולית, מעט קהה, על המונח האנגלי renormalization. המשמעות השניה אישית יותר — תזכורת אישית מתמדת שלא לגלוש לפוליטיקה. הבלוג הזה יוקדש לפיסיקה ולמדע, ואולי ארשה לעצמי הערות אישיות מפעם לפעם. אבל לשם כתיבת הערות פוליטיות אני אמשיך להגיב באחד מהבלוגים הרבים בהם אני מגיב גם כיום, שחלק מהם ניתן למצוא ברשימה בצד.